Seikosha Ribbons

Out of stock
Sold out!
R550.00

Seikosha SP-2400 Ribbon: Compatible Ribbon Compatible Purple printer ribbon for use in Philips NMS 1431, Seikosha SP 2400 and Seikosha SP 800 printers 100% Compatible printer ribbon purple (replaces GR678), suitable for use in: Epson 2000EP, Epson AP80 Facit B 1400 Philips NMS 1421, 1431, 1432, 1433, 1436 / Videowriter 30 Seiko Precision SP2400 Seikosha [...]